ما همگی با هم در تلاش هستیم تا جهان بهتری را بنا نهیم

 

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست